Plasma lampen hebben een aan zonlicht gelijkend lichtspectrum en worden daarom ook wel kunst zonlicht genoemd. Hortilight Plasma Lighting Systems zijn daarom zeer geschikt voor het op een zo´n natuurlijk mogelijke wijze belichten van planten en dieren. Het effect op planten en dieren is zeer vergelijkbaar; bij planten bevatten groenten meer mineralen en vitaminen dan onder elke andere vorm van kunstlicht. Bij Plasma belichting van veestallen zien we de dieren echt tot leven komen en hun dagelijkse routine doen alsof ze gewoon buiten onder daglicht leven.

Het onderstaande filmpje laat zien wat de invloed van HortiLight Plasma daglicht lampen is op het welzijn van vetkuikens.

Het lichtniveau in deze Belgische kippenfarm verloopt van maximaal 4000 Lux in het midden to minimaal 180 Lux in de hoeken.