Plasma lampen hebben een aan zonlicht identiek lichtspectrum en worden daarom ook wel kunst zonlicht genoemd. Hortilight Plasma Lighting Systems zijn specifiek afgesteld om het floreren van planten te bevorderen. Hierdoor ligt de nadruk van het lichtspectrum meer in het rode en verrode gebied, waardoor de Hortilight Plasma lamp een sterk geel lichtveld afstraalt.

Plasma licht ontstaan door het opwarmen van hoofdzakelijk Zwavel met een soort magnetron. Hierdoor ontstaat een vloeibare plasma, vergelijkbaar met het oppervlak van de zon. Doordat er geen verbrandingproces is, heeft de lamp een extreem lange levensduur van 50.000 uur. Tevens blijft het lichtspectrum in deze 50.000 uur gelijk en gaat de lichtsterkte NIET achteruit!

Plasma lampen zetten 25% van de verbruikte energie om in warmte, HPS lampen daarentegen 75%. Mede hierdoor zijn Plasma lampen zeer energiezuinig.

Daarnaast is er nog een groot voordeel voor de glastuinbouw, te weten de beperkte warmte-afstraling.
Zodra het licht in de kassen aangaan, gaan planten water opnemen (door opwarming van het blad) en daarmee gaan zij door tot het licht uitgaat. De planten slaan hierdoor veel vocht en voeding op in het blad en sluiten de bladmondjes. Om te voorkomen dat er een te hoge worteldruk ontstaat, hebben veel plantsoorten zogenaamde expansievaten; bij een tomatenplant zijn dat de tomaten en bij snijbloemen zijn dat de knopen en het bloemblad. Het grote nadeel van HPS belichting is dat enorm veel watermoleculen worden opgeslagen. Hierdoor wordt de vrucht smakeloze en krijg je een bloemknop, die er nat erg mooi uitziet, maar door het gebrek aan droge celstof en suikers droog bijna niets weegt.

Recent is door TNO en Universiteit Wageningen een test uitgevoerd met komkommerplanten gekweekt onder Plasma. De vruchten van de jonge komkommer planten bleken niet alleen 64% zwaarder dan onder HPS lampen, maar waren daarnaast beter van smaak en bevatten meer vitaminen en mineralen, vergelijkbaar met komkommers die onder de zon zijn gekweekt.lees hier meer

Momenteel wordt er door verschillende ministeries geld vrij gemaakt om door onafhankelijk instanties (waaronder TNO en de WUR) te laten onderzoeken of de Plasma lamp de vervanger kan worden van de HPS lamp. HPS lampen worden door de Europese gemeenschap op termijn verboden, omdat een te groot deel van de verbruikte energie wordt omgezet in warmte.

Artikel in Onder Glas over: eerste proeven met kunstmatig daglicht. lees hier meer