Fotosynthese als basis voor ontwerpen lichtsystemen

De ontwikkeling van de Hortilight licht systemen is afgestemd op de verschillende basis concepten van het fotosynthese proces die in de natuur voorkomen. Het onderzoeksveld is specifiek gericht op de regulering van de fotosynthese en de balans tussen lichtinstraling en lichtbenutting.

De balans tussen groei en de hoeveelheid straling die door
de plant wordt geabsorbeerd dient in evenwicht te zijn.
De plant kan dit realiseren d.m.v. regulering van de fotosynthese en de aanmaak van pigmenten die de plant beschermen als er teveel energie door het blad wordt geabsorbeerd (oxidatieve stress).

De temperatuur waarbij de planten groeien bepaalt voor
een groot deel de hoeveelheid lichtenergie die de plant kan verwerken (sinkactiviteit). Wisselingen in temperatuur en
licht leiden tot complexe reguleringen die erop gericht zijn
om de balans tussen vraag en aanbod in evenwicht te brengen.

Met spectroscopische technieken, zoals gemoduleerde fluorescentie en selectieve absorptie metingen, kan de aanmaak van assimilaten en de verdeling ervan tussen source (de aanmaak van suikers, met name in fotosyntheseprocessen) en sink (het gebruik van suikers in verschillende plantenorganen) worden bestudeerd.
In aanvulling op gasuitwisseling metingen, die op een hoger niveau informatie verschaffen over fotosynthese en ademhaling, kunnen met deze technieken ook conclusies worden getrokken over reguleringsmechanismen op celniveau.

Meer informatie en research fotosytheseproces door ISPR. lees hier meer