LED in de binnenteelt
U belicht uw kassen met conventionele HID lampen en vraagt zich af of er energiezuinige en duurzame alternatieven zijn en wat hier zoal bij komt kijken. Een belichtingsinstallatie is een kostbare investering, maar vaak noodzakelijk om tot een goed bedrijfsresultaat te komen. Tevens is de benodigde energie een grote kostenpost, die ook nog eens jaarlijks terugkomt. Gezien de totale kosten die het verlichten van uw planten met zich meebrengen, is de inspanning om deze kosten omlaag te brengen vaak geen verspilde energie!

Energiezuinig en duurzaam
Hortilight is er in geslaagd een energiezuinige en duurzame verlichting te ontwikkelen, het HortiLED-systeem. Hiermee kan een flinke besparing bereikt worden op de energierekening. Naast dit belangrijk voordeel is deze LED-verlichting bijzonder effectief. Dat betekent dat er meer micromollen per Watt worden uitgestraald dan bij ‘normale’ LED’s en conventionele lampen. Ook hier wordt de inspanning beloond met een hoger rendement.

LED efficiënter dan HID

Het is bekend dat planten beter assimileren bij bepaalde golflengten in het kleurenspectrum. Licht uit conventionele armaturen valt slechts voor een klein deel in dit spectrum. Bij deze vorm van belichting wordt er door de plant dus eigenlijk maar een klein deel benut voor de fotosynthese. Dit is weinig efficiënt en daarom creëert het HortiLED-systeem exact die golflengtes die wenselijk zijn voor een krachtigere groei en een hogere productie. De gebruikte LED's zijn dan ook van de hoogste kwaliteit, waarbij het overgrote deel een efficientie bereikt van meer dan 2 μmol/sec per Watt.

Daarbij komt dat met het HortiLED-systeem een gelijke productie gerealiseerd kan worden met een veel lager lichtniveau. Uit de praktijk blijkt dat LED belichting met slechts 65% van de lichtoutput in μmol dezelfde opbrengst realiseert als SON-T lampen.

Passief, geforceerd en watergekoelde installaties

Het HortiLED-systeem is uniek. Aangezien ongeveer de helft van de capaciteit van de LED’s wordt omgezet in warmte, hebben we een compleet nieuwe installatie moeten uitdenken om de LED’s zo efficiënt mogelijk te koelen. Een groot voordeel van LED's is dat de warmte niet wordt uitgestraald naar de planten, zoals bij conventionele verlichting, maar middels koeling is af te voeren. Het HortiLED-systeem kan naar wens worden uitgevoerd met een passieve-, een geforceerde- of waterkoeling, mede afhankelijk van de benodigde lichtoutput, de omgeving en het beschikbare budget.

* HortiLED-WC-systeem: Hortilight LED verlichtingsysteem met waterkoeling (in ontwikkeling).
* HortiLED-PC-systeem: Hortilight LED verlichtingsysteem met passieve koeling.
* HortiLED-FC-systeem: Hortilight LED verlichtingsysteem met geforceerde koeling, (niet IP67).

Het HortiLED-WC-systeem kan eventueel worden toegevoegd aan het bestaande verwarmingssysteem zodat het opgewarmde water kan worden hergebruikt.

Toepassingsgebied

We denken dat we met het HortiLED-systeem een wereld van mogelijkheden voor de tuinbouw hebben gerealiseerd. Het HortiLED-systeem is IP67, wat wil zeggen dat de armaturen met water afgespoten mogen worden en kunnen worden toegepast in ruimten met een 100% relatieve vochtigheid. Toepassing op donkere, moeilijk bereikbare en vochtige locaties en meerlagenteelt behoren hiermee tot de mogelijkheden.

Het gehele HortiLED-systeem is zo compact mogelijk gebouwd om eventuele schaduwwerking te minimaliseren en het daglicht dus maximaal te kunnen benutten.

De levensduur van leds wordt geschat op 50.000 branduren. Horti Lightsystems gaat echter uit van 30.000 branduren, ongeacht het aantal aan- en uitschakelingen. Dit komt neer op een levensduur van om en nabij de 10 jaar.

Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling projecten. contact gegevens